Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger

19. jun. 1830

Den 19 Juni.
Komedien begyner at gaae for sig. Det ridende Kor bestaaende af een Leutenant en Fændrik 2 Trompetere og 18 Mand begyndte idag deres Exersitie, den heele Dag fra om Morgenen tidlig havde •23 verso• allerede Trompeteren, for at øve sig og sin stædige Hest, redet op og ned af Byens Gader idet han af og til blæste Appel og Parademarsch [overstreget: og det] i et dygtigt Regnvejr. Emiel kom idag fra Aalborg og berettede Alt angaaende Kongens Ankomst.

Fakta

19. jun. 1830
Dagbog A, side 23 recto-verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Georg Nygaard: "Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830", København 1930, s. 39

Article dagboga side23r
Article dagboga side23v