Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger

22. okt 1834

Sov om Natten i Værelse med Præsten, og en Munk, der ogsaa var med paa Vognen, da der ingen flere Værelser var. Kjørt om Morgenen viidere i Regnveier, men ankommen i ret smukt Veir til Rom Kl 12 ifra Doganen strax gaaet hen til Restaurationen Lepri hvor jeg traf Blunck Grev Holk, Bøttker og Bravo, og siden talt med de andre danske her. Gaaet omkring med Blunck, seet Pantheon og fleere mærkelige Steder. Glædet mig ved at finde Brev her fra Rose.

Fakta

22. okt 1834
Dagbog B, side 89 verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Article dagbogb side089v